Bases del Concurs dels Encants a Instagram sobre les Nancy de la nostra exposició

Bases del concurs #Nancyalsencants a Instagram  (Instagram del mercat dels Encants: instagram.com/encantsbarcelona )

Premi: figura d’una nina “Nancy” reproduïda a cartró ploma, a escala d’una persona, que forma part de l’exposició.

 

1.- L’Associació de Venedors del Mercat dels Encants organitza un concurs a Instagram que té com a protagonista les nines “Nancy” que formen part de l’exposició de la sala Polivalent d'aquest mercat amb motiu del 50è aniversari de la seva creació.

2.- Per participar al concurs, cal ser seguidor del perfil del mercat dels Encants a Instagram,  publicar un màxim de tres fotografies en les quals aparegui alguna de les nines que hi ha a l’exposició que té lloc al mercat, i etiquetar la publicació amb el hashtag #Nancyalsencants. També pot ser un selfie, individual o en grup, al costat d’una o diverses nines de l’exposició, o amb la que apareix reproduïda en cartró ploma a escala d’una persona i que forma part de la mostra. No es consideraran vàlides les imatges amb nines Nancy que no s'hagin fet a l'exposició que té lloc al mercat entre el 18 i el 23 de juny.

3.- S’admetran les fotografies publicades des de l’obertura de l’exposició al públic, dilluns 18 de juny, a les 9:30 h fins a les 0 hores del diumenge 24 de juny. Qualsevol altra imatge amb data anterior o posterior quedarà descartada, encara que incorpori el hashtag #Nancyalsencants Els organitzadors del concurs no es fan responsables de qualsevol fallada o error tècnic en la pujada de les imatges o el funcionament de la plataforma que pugui deixar fora del concurs imatges no publicades en el termini indicat.  

4.- La publicació de fotografies amb menors d’edat és responsabilitat dels pares o tutors. El mercat dels Encants considerarà que les imatges amb menors participants al concurs a través de la inclusió del hashtag #Nancyalsencants s'hi han incorporat amb el permís dels pares o tutors d'aquests i declinarà qualsevol responsabilitat en cas que no comptin amb aquest permís.

5.- Els participants cediran temporalment els drets sobres les seves imatges a l’Associació de Venedors del mercat dels Encants perquè, si ho considera pertinent, pugui fer una publicació amb totes o algunes de les imatges participants en alguna de les seves xarxes socials. La publicació estarà sempre relacionada amb el concurs i l'exposició sobre les nines Nancy i les imatges aniran corresponentment acreditades.

6.- Un jurat format per comerciants del mercat dels Encants seleccionarà la imatge guanyadora entre totes les participants vàlides. La decisió del jurat, que pot declarar desert el concurs, és inapel·lable. El resultat es comunicarà a través de  les xarxes socials entre el 25 i el 30 de juny. 

7.- El premi consisteix en una figura d’una nina Nancy reproduïda en cartró ploma a escala d'una persona. Es contactarà amb la persona guanyadora a través d’un missatge directe al seu perfil d’Instagram.