Cintes i passamaneria de la Índia, Pakistan i Afganistan

A vegades vas buscant passamaneria, cintes, puntes, alguna cosa que sigui diferent de tot el que coneixes. Doncs has de saber que al carrer B, núms 394-395, prop de l’entrada de Meridiana hi ha una parada que és com Bollywood als Encants. Mireu els colors i guarniments. Provenen de la Índia, Afganistan i Pakistan. És la parada d'en Qasir Riaz i Nasir.