Obert el termini per renovar o obtenir el permís de comprador de lots als Encants

S’ha obert el termini per sol·licitar la renovació o bé l’obtenció, per primer cop, del permís o patent per exercir com a compradors de lots de subhasta en el mercat dels Encants de Barcelona.

Totes les persones interessades han de portar la documentació prevista a la Direcció del Mercat.

El termini per presentar les sol·licituds finalitza el 30 de novembre.

Documentació:

Original i fotocòpia del DNI o NIE

Certificats d’estar al corrent de pagament amb:

- l’Agència Tributària

- la Seguretat Social

- amb la Hisenda local (Ajuntament de Barcelona)

- d’alta com a Autònoms en la Seguretat Social

Fotocòpia dels rebuts de l’assegurança d’autònoms de l’any 2017.

En el cas de les noves altes, caldrà presentar cinc fotografies a color, actuals, amb mides com les del DNI, i fotocòpia de l’últim rebut pagat de l’assegurança d’autònoms.