Noticias

EL LLIBRETER ASSASSI

S'hi haurà de reconèixer que dels múltiples personatges mitològics dels Encants, molts d'ells recollits pel folklorista Joan Amades, un dels que més fortuna va tenir, a efectes de la fama, va ser el de Fra Vicents, el llibreter assassí de Barcelona. Segon dita llegenda, els fets van ocórrer durant el primer terç del segle XIX, i a la Ciutat Condal i va ser tan gran l'impacte que va causar en la societat internacional, que escriptors tan prestigiosos com Charles Nodier, Jules Janin o Gustave Flaubert, entre d'altres, no varen vacil·lar a escriure inquietants versions de la mateixa història......

L'ORIGEN DEL NOM "ENCANTS"

Amb diferència de les moltes i variades especulacions que corren referint-se al primer origen del nom dels Encants, moltes d'elles errònies, és evident que la dita denominació no és insòlita, ja que a la baixa edat mitjana era un apel·latiu bastant comú.

És per això que es considera que dit nom prové del llatí, in quantum, o de l'occità en cant, amb el qual es designava el lloc o els llocs habituals a on es realitzaven vendes mitjançant subhasta pública, o almoneda, dels béns mobles procedents de liquidacions testamentaries, dels manaments judicials, o per deutes fiscals que eren adjudicats a la persona que oferia major preu i generalment amb l'ajuda d'un anomenat corredor d'encant.

ELS ENCANTS I ELS SEUS SET TRASLLATS

D'intentar explicar de forma simple el naixement i evolució de l'actual mercat dels Encants, s'haurà de començar dient que tot senyala a què els seus orígens van començar en el segle XIII sota els claustres de la desapareguda Església de Sant Jaume que en l'època estava situada, més o menys, a on avui hi està l'actual plaça de Sant Jaume, i per tant molt propera al Call jueu.

Desaparegut el Call, a mitjans del segle XIV, passen a instal·lar-se a l'acabada d'inaugurar plaça Nova, situada al costat de la Catedral de Barcelona, i uns anys després, se'ls traslladava de nou, en passar a un espai al carrer del Consolat, avui del Consolat de Mar, tocant a la Llotja i a l'actual Pla de Palau, anomenat avui Voltes dels Encants.

150.000 VISITAS SEMANALES

El nuevo mercado de los Encants Barcelona recibe 150.000 visitas semanales

El nuevo espacio de los Encants Barcelona atrae muchos más visitantes al mercado. De las 90.000 personas que iban semanalmente al antiguo recinto, se ha pasado a unas 150.000 (contabilizadas la semana del 4 al 9 de noviembre) una vez abiertas las nuevas instalaciones en la avenida Meridiana, 73. Haciendo un cálculo del mismo volumen por 50 semanas, en lugar de 52 por la reducción de público de las semanas centrales del mes de agosto, se prevé que el mercado reciba 7,5 millones de clientes y visitantes al año. La mayor parte del público ha accedido a pie al mercado y unas 5.000 personas lo han hecho por el párquing, que ha registrado plena ocupación durante los sábados.

Páginas